PRIVACYVERKLARING HAPPYHOLICS

Happyholics is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1 CONTACTGEGEVENS

https://www.happyholics.com, de Clercqstraat 160
2013 PT Haarlem, +31(0)6 – 24770593

2 MET WELK DOEL WIJ WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Happyholics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Doel a | Verzenden van onze nieuwsbrief
Gegevens doel a: Naam, e-mailadres

Doel b | Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
Wanneer je een contactverzoek verstuurd vanaf onze website gebruiken we jouw telefoonnummer en/of e-mailadres om je in te informeren over onze dienstverlening.

Gegevens doel b: Naam, e-mailadres, telefoonnummer

Doel c | Onze website te verbeteren
Om ervoor te zorgen dat jij relevante content vindt op onze website, gebruiken wij jouw locatiegegevens, gegevens over jouw gedrag op onze website en andere websites en vanaf welk apparaat type jij onze website bezoekt. Happyholics gebruikt technische, functionele en tracking cookies enkel om onze website te verbeteren.

Gegevens doel c: Gegevens over jouw activiteiten op onze website, gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), Internetbrowser en apparaattype.

 

3 GEEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Happyholics neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

4 HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Happyholics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 26 maanden om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

5 DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Happyholics verstrekt geen gegevens aan derden.

 

6 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happyholics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@happyholics.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

7 HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Happyholics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@happyholics.com.


isharonPrivacy